Про Асоціацію

Президент Асоціації

   Президент обирається загальними зборами та здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціацією, представляє її в органах влади та місцевого самоврядування, організовує роботу Правління,  визначає повноваження і обов’язки своїх заступників та структурних підрозділів.

   У даний час Президентом Асоціації є Блащук Арсентій Андрійович, який активно працює над удосконаленням нормативно-правової ...

Детальніше »
Правління Асоціації

Правління вирішує найважливіші питання діяльності Асоціації в період між Загальними зборами та здійснює контроль за діяльністю Виконавчої дирекції. Це перш за все – прийняття та виключення із складу Асоціації нових членів, затвердження програм діяльності Асоціації, розгляд та затвердження звітів Президента та виконавчої дирекції, визначення напрямків діяльності.

 

В даний час правління ...

Детальніше »
Основні результати та досягнення

Законодавча та нормативно-правова база:
Участь у розробці проектів, нормативно-правової бази та їх удосконаленні:
- Закону України „Про теплопостачання”;
- Закону України „Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерації) використання скидного потенціалу”;
- „Правила користування тепловою енергією”
- „Про засади функціонування ринку природного газу”;
- „Правила ...

Детальніше »
Напрямки діяльності

- Розробка та удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази;
- Дослідження проблем теплоенергетики України;
- Сприяння впровадженню енергоефективних технологічних процесів, нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії;
- Сприяння ідентифікації, розробці та впровадженню інвестиційних проектів по реконструкції та модернізації систем теплопостачання міст України;
- Пошук джерел ...

Детальніше »
Характер діяльності

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання „Укртеплокомуненерго” (далі Асоціація) є добровільним міжгалузевим об’єднанням самостійних юридичних осіб:теплогенеруючих, теплотранспортуючих та теплосервісних організацій, виробничих підприємств, науково-дослідних, проектних, ремонто-будівельних та інших підприємств та організацій різних форм власності, які обєдналися з метою координації ...

Детальніше »