Напрямки діяльності

— Розробка та удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази;
— Дослідження проблем теплоенергетики України;
— Сприяння впровадженню енергоефективних технологічних процесів, нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії;
— Сприяння ідентифікації, розробці та впровадженню інвестиційних проектів по реконструкції та модернізації систем теплопостачання міст України;
— Пошук джерел фінансування для інвестиційних проектів членів Асоціації;
— Просування на ринку України обладнання та послуг членів Асоціації;
— Консультування щодо: розробки схем теплопостачання населених пунктів, розробки техніко-економічних обґрунтувань та бізнес-планів;
— Популяризація передового досвіду членів Асоціації та визначення для їх бізнес-партнерів;
— Організація конференцій та семінарів;
— Видавництво бюлетнів, монографій, брошур, звітів.