Президент Асоціації

   Президент обирається загальними зборами та здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціацією, представляє її в органах влади та місцевого самоврядування, організовує роботу Правління,  визначає повноваження і обов’язки своїх заступників та структурних підрозділів.

   У даний час Президентом Асоціації є Блащук Арсентій Андрійович, який активно працює над удосконаленням нормативно-правової бази та впровадженню інвестиційних проектів по реконструкцій системи теплопостачання міст України.

   Першим Президентом Асоціації з 1990 по 1995 р.р. був Пустоваров Ю.Є.

   Другим Президентом Асоціації з 1995 по 2008 р.р. був Покровський Л. Л.