Про Асоціацію

Capitalise on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs.

ЗВ’ЯЗАТИСЯ З НАМИ І ДІЗНАТИСЯ ПРО НАС


Президент Асоціаціі

Блащук Арсентій Андрійович

Президент обирається загальними зборами та здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціацією, представляє її в органах влади та місцевого самоврядування, організовує роботу Правління, визначає повноваження і обов’язки своїх заступників та структурних підрозділів.

У даний час Президентом Асоціації є Блащук Арсентій Андрійович, який активно працює над удосконаленням нормативно-правової бази та впровадженню інвестиційних проектів по реконструкцій системи теплопостачання міст України.Першим Президентом Асоціації з 1990 по 1995 р.р. був Пустоваров Ю.Є.
Другим Президентом Асоціації з 1995 по 2008 р.р. був Покровський Л. Л.


Правління Асоціації

Виконавчим органом Асоціації є Правління Асоціації, персональний склад якого визначається Загальними зборами за поданням Президента Асоціації. До компетенції Правління Асоціації відноситься: прийняття та виключення зі складу Асоціації нових Учасників, розгляд і затвердження річних планів роботи Асоціації, вирішення питань по втіленню в життя рішень Загальних зборів Асоціації.
Засідання Правління Асоціації проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу в півріччя. Члени Правління Асоціації виконують свої функції на громадських засадах.

В даний час правління Асоціації налічує 15 членів.


Блащук Арсентій Андрійович

Президент Міжгалузевої асоціації з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго«


Дунайло Сергій Леонідович

Віце — президент Міжгалузевої асоціації з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго«

Основні результати та досягнення

Законодавча та нормативно-правова база:
Участь у розробці проектів, нормативно-правової бази та їх удосконаленні:

Закону України „Про теплопостачання”;

Закону України „Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерації) використання скидного потенціалу”

„Правила користування тепловою енергією”

„Правила надання послуг населенню послуг з централізованого , центрального опалення та водовідведення”

„Порядок Формування тарифів на теплову енергію та послуги централізованого теплопостачання”

„Про засади функціонування ринку природного газу”


Напрямки діяльності


— Розробка та удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази;
— Дослідження проблем теплоенергетики України;
— Сприяння впровадженню енергоефективних технологічних процесів, нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії;
— Сприяння ідентифікації, розробці та впровадженню інвестиційних проектів по реконструкції та модернізації систем теплопостачання міст України;
— Пошук джерел фінансування для інвестиційних проектів членів Асоціації;
— Просування на ринку України обладнання та послуг членів Асоціації;
— Консультування щодо: розробки схем теплопостачання населених пунктів, розробки техніко-економічних обґрунтувань та бізнес-планів;
— Популяризація передового досвіду членів Асоціації та визначення для їх бізнес-партнерів;
— Організація конференцій та семінарів;
— Видавництво бюлетнів, монографій, брошур, звітів.

Характер діяльностіМіжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання „Укртеплокомуненерго” (далі Асоціація) є добровільним міжгалузевим об’єднанням самостійних юридичних осіб:теплогенеруючих, теплотранспортуючих та теплосервісних організацій, виробничих підприємств, науково-дослідних, проектних, ремонто-будівельних та інших підприємств та організацій різних форм власності, які обєдналися з метою координації їх діяльності для вирішення питань енергозабезпечення населених пунктів України. Асоціація створена в 1990 р. і є неприбутковим господарським об’єднанням.


Адреса:

03035, місто Київ, Солом’янська площа, 2, оф. 803
+38 (044) 248-80-05

+ 38 (044) 248-80-29

http://mautke.com.ua

utke@i.ua

Розташування

Слідкуйте за нашою діяльністюAll Rights Reserved. Powered by IT.WebKey.One and Make2Web