Про Асоціацію

Capitalise on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs.

ЗВ’ЯЗАТИСЯ З НАМИ І ДІЗНАТИСЯ ПРО НАС


Президент Асоціаціі

Блащук Арсентій Андрійович

Президент обирається загальними зборами та здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціацією, представляє її в органах влади та місцевого самоврядування, організовує роботу Правління, визначає повноваження і обов’язки своїх заступників та структурних підрозділів.

У даний час Президентом Асоціації є Блащук Арсентій Андрійович, який активно працює над удосконаленням нормативно-правової бази та впровадженню інвестиційних проектів по реконструкцій системи теплопостачання міст України.Першим Президентом Асоціації з 1990 по 1995 р.р. був Пустоваров Ю.Є.
Другим Президентом Асоціації з 1995 по 2008 р.р. був Покровський Л. Л.


Правління Асоціації

Виконавчим органом Асоціації є Правління Асоціації, персональний склад якого визначається Загальними зборами за поданням Президента Асоціації. До компетенції Правління Асоціації відноситься: прийняття та виключення зі складу Асоціації нових Учасників, розгляд і затвердження річних планів роботи Асоціації, вирішення питань по втіленню в життя рішень Загальних зборів Асоціації.
Засідання Правління Асоціації проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу в півріччя. Члени Правління Асоціації виконують свої функції на громадських засадах.

В даний час правління Асоціації налічує 15 членів.


Блащук Арсентій Андрійович

Президент Міжгалузевої асоціації з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго«


Дунайло Сергій Леонідович

Віце — президент Міжгалузевої асоціації з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго«

Основні результати та досягнення

Законодавча та нормативно-правова база:
Участь у розробці проектів, нормативно-правової бази та їх удосконаленні:

Закону України „Про теплопостачання”;

Закону України „Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерації) використання скидного потенціалу”

„Правила користування тепловою енергією”

„Правила надання послуг населенню послуг з централізованого , центрального опалення та водовідведення”

„Порядок Формування тарифів на теплову енергію та послуги централізованого теплопостачання”

„Про засади функціонування ринку природного газу”

Закон України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу»


Напрямки діяльності


— Розробка та удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази;
— Дослідження проблем теплоенергетики України;
— Сприяння впровадженню енергоефективних технологічних процесів, нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії;
— Сприяння ідентифікації, розробці та впровадженню інвестиційних проектів по реконструкції та модернізації систем теплопостачання міст України;
— Пошук джерел фінансування для інвестиційних проектів членів Асоціації;
— Просування на ринку України обладнання та послуг членів Асоціації;
— Консультування щодо: розробки схем теплопостачання населених пунктів, розробки техніко-економічних обґрунтувань та бізнес-планів;
— Популяризація передового досвіду членів Асоціації та визначення для їх бізнес-партнерів;
— Організація конференцій та семінарів;
— Видавництво бюлетнів, монографій, брошур, звітів.

Характер діяльностіМіжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання „Укртеплокомуненерго” (далі Асоціація) є добровільним міжгалузевим об’єднанням самостійних юридичних осіб:теплогенеруючих, теплотранспортуючих та теплосервісних організацій, виробничих підприємств, науково-дослідних, проектних, ремонто-будівельних та інших підприємств та організацій різних форм власності, які обєдналися з метою координації їх діяльності для вирішення питань енергозабезпечення населених пунктів України. Асоціація створена в 1990 р. і є неприбутковим господарським об’єднанням.


Адреса:

03035, місто Київ, Солом’янська площа, 2, оф. 803
+38 (044) 248-80-05

+ 38 (044) 248-80-29

http://mautke.com.ua

utke@i.ua

Розташування

Слідкуйте за нашою діяльністюAll Rights Reserved. Powered by IT.WebKey.One and Make2Web